al. Beliny-Prażmowskiego 53/4, 31-514 Kraków, Polska
+48 501 261 589
biuro@kancelariabando.pl

Autor: admin

Sukces w sprawie ulgi meldunkowej

Miło nam poinformować o sukcesie w sprawie dotyczącej tak zwanej ulgi meldunkowej. Naczelny Sąd Administracyjny, po wyczerpaniu wszystkich możliwych instancji, przyznał rację podatnikowi i uchylił poprzednie niekorzystne dla niego decyzję Dyrektora Izby Skarbowej oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W efekcie tego rozstrzygnięcia podatnik otrzyma zwrot zapłaconego podatku (niemal 19% wartości nieruchomości) wraz z odsetkami. Naczelny…
Przeczytaj więcej

Sprzedaż nieruchomości – jak liczyć 5 lat

Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (grunt, mieszkanie, dom itp.), jeżeli sprzedaż nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jak liczyć 5 lat? Okres 5 lat liczy się od…
Przeczytaj więcej

Zmień formę opodatkowania!

Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może wybrać jedną z czterech form opodatkowania firmowych dochodów. Są to: skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa. W 2019 roku, do 20. dnia miesiąca…
Przeczytaj więcej

Sposób na uniknięcie odpowiedzialności za długi spółki z o.o.

Tl;dr To nieprawda, że sp. z o. o. stanowi gwarancję braku odpowiedzialności za długi związane z jej działalnością.  Za długi bezwarunkowo nie odpowiada tylko wspólnik (udziałowiec), członkowie zarządu spółki mogą (i najczęściej tak jest!) być pociągnięci do spłaty długów spółki. Jeśli jesteś jednocześnie wspólnikiem oraz członkiem zarządu, problem dotyczy również Ciebie, Dla tych co lubią…
Przeczytaj więcej

KKS: dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

Bywa tak, że w pewnym momencie swojego życia podjęliśmy kilka złych decyzji i na horyzoncie pojawiają się złowrogie trzy litery: K K S. KKS to używany przez prawników skrót nazwy aktu prawnego – Kodeksu karnego skarbowego. Czym jest prawo karne skarbowe Kodeks karny skarbowy, a dalej już tylko będę go nazywał żargonowo KKS, reguluje odpowiedzialność…
Przeczytaj więcej

30 września – ostatni termin na złożenie uproszczonych sprawozdań CIT-TP oraz PIT-TP

W tym tygodniu mija ostatni termin (już wydłużony!) na złożenie uproszczonych sprawozdań CIT-TP oraz PIT-TP dla podatników sporządzających dokumentację cen transferowych, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekroczyły próg 10.000.000,00 euro! Dodatkowo należy pamiętać o złożeniu właściwemu Urzędowi Skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji. Więcej przeczytasz w moim artykule na blogu Ceny transferowe w praktyce…
Przeczytaj więcej

Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS

Wszyscy menadżerowie (dyrektorzy, członkowie zarządu itp.) doskonale wiedzą, że po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez wspólników lub akcjonariuszy istnieje obowiązek ich przedłożenia zarówno urzędowi skarbowemu jak i do Krajowego Rejestru Sądowego (czyli w skrócie KRS). Niestety dość często osoby niedoświadczone w prowadzeniu spraw spółek, nazwijmy ich początkującymi managerami nie mają tej świadomości. Dobrze, gdy taki początkujący…
Przeczytaj więcej

Podatek od sprzedaży nieruchomości – jak uniknąć przy sprzedaży przed upływem 5 lat od daty nabycia

tl;dr Zawarcie umowy przedwstępnej na mocy której nabywca zapłaci już część ceny tytułem zadatku w okresie przed upływem 5 lat, a właściwa umowa przenosząca własność zostanie zawarta po upływie 5 lat pozwala uniknąć 19-procentowego podatku od sprzedaży nieruchomości. dla tych co lubią czytać: Każdy kto planował lub planuje sprzedać nieruchomość nabytą (w jakiejkolwiek formie: darowaną,…
Przeczytaj więcej

VAT refund from Poland (VAT-REF)

The application for VAT refund from Poland must be submitted no later than 30 September of the following year. Remember, however, that you should submit the application electronically in your country. The application should, in principle, be reviewed within 4 months. The Polish tax office can request additional information. There is a deadline of one…
Przeczytaj więcej

Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka).

Potwierdź, jeśli akceptujesz nasze śledzące pliki cookie. Możesz także odrzucić śledzenie, aby móc nadal odwiedzać naszą witrynę bez żadnych danych wysyłanych do usług stron trzecich.