al. Beliny-Prażmowskiego 53/4, 31-514 Kraków, Polska
+48 501 261 589
biuro@kancelariabando.pl

Zmień formę opodatkowania!

Zmień formę opodatkowania!

Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może wybrać jedną z czterech form opodatkowania firmowych dochodów. Są to:

  • skala podatkowa,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa.

W 2019 roku, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z działalności w danym w roku podatkowym, każdy przedsiębiorca może zmienić formę opodatkowania, którą będzie stosował cały rok.

Zatem jeśli pierwszy przychód osiągniesz w styczniu 2019 r. – masz czas do 20 lutego 2019 r. na wybór, a jeśli będzie to np. kwiecień, czas na decyzję masz do 20 maja 2019 r.! Wyjątkiem jest osiągnięcie pierwszego przychodu w grudniu 2019 r., bo wtedy masz czas na decyzję tylko do końca roku.

Możliwość (i opłacalność!) wyboru sposobu opodatkowania zależy głównie od rodzaju działalności, wysokości przychodu i kosztów uzyskania przychodów oraz szczególnych ograniczeń prawnych. W przypadku gdy twoja firma jest stosunkowo niewielka i osiąga roczne przychody w wysokości 80-100 tys. zł, wybór najdopowiedniejszej formy opodatkowania pozwala na zostawienie w kieszeni nawet 20 tys. zł! Im większe masz przychody tym Twoja oszczędność podatkowa może być wyższa.

W grudniu 2018 r. oraz w styczniu 2019 r. kancelaria będzie oferować konsultacje już od 120 zł, a dla tych, którzy zdecydują się powierzyć nam prowadzenie księgowości przez co najmniej 6 miesięcy, konsultacji udzielimy nieodpłatnie!

Zapraszam do kontaktu!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka).

Potwierdź, jeśli akceptujesz nasze śledzące pliki cookie. Możesz także odrzucić śledzenie, aby móc nadal odwiedzać naszą witrynę bez żadnych danych wysyłanych do usług stron trzecich.