Zmień formę opodatkowania!

Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może wybrać jedną z czterech form opodatkowania firmowych dochodów. Są to: skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa. W 2019 roku, do 20. dnia miesiąca…
Przeczytaj więcej