al. Beliny-Prażmowskiego 53/4, 31-514 Kraków, Polska
+48 501 261 589
biuro@kancelariabando.pl

Sprawy cywilne i rodzinne – Kraków

Poniżej mogą się Państwo zapoznać z najbardziej typowymi sprawami z zakresu prawa cywilnego, które kancelaria przyjmuje do prowadzenia:

 1. Spadki:
 • postępowanie sądowe ws. stwierdzenia nabycia spadku, w tym w zależności od potrzeb Klienta obrona testamentu lub podważanie jego ważności,
 • podatkowe rozliczenie nabycia spadku, w tym także planowanie jego rozliczenia w korzystny dla Klienta sposób,
 • dział spadku, w tym negocjowanie wzajemnych rozliczeń, spłat, dopłat z uwzględnieniem podatkowych aspektów tych rozliczeń,
 • dochodzenie należności od spadkobierców dłużnika.

2. Nieruchomości:

 • zasiedzenie nieruchomości – reprezentacja w postępowaniu sądowym, w zależności od interesu Klienta za zasiedzeniem lub przeciwko zasiedzeniu,
 • podział nieruchomości oraz wyodrębnienie lokali w budynku, z uwzględnieniem aspektów podatkowych,
 • współwłasność – zniesienie współwłasności, wykup pozostałych współwłaścicieli,
 • naruszenie posiadania lub naruszenie prawa własności – reprezentacja interesów Klienta w przypadku bezprawnego naruszenia własności lub posiadania,
 • dzierżawa/najem/użytkowanie – przygotowywanie umów, reprezentacja interesów klienta w przypadku powstania sporu,
 • spory w zakresie stosunków sąsiedzkich oraz rolnych,
 • przeprowadzanie zmian w księgach wieczystych oraz ewidencjach gruntów i budynków,
 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości.

3. Spory sądowe

 • o zapłatę – w zależności od interesów klienta dochodzenie zapłaty lub obrona przed roszczeniami,
 • o odszkodowania,
 • o naruszenie dóbr osobistych, w tym tzw. „szkody moralne”,
 • o zawarcie umowy przyrzeczonej,
 • inne z zakresu umów cywilnych.

4. Sprawy egzekucyjne:

 • reprezentacja interesów wierzycieli (dochodzenie długu),
 • reprezentacja interesów dłużnika w postępowaniu przed komornikiem (przywracanie terminu do złożenia sprzeciwu, nieprawidłowe naliczanie opłat, roszczenia przedawnione i in.),
 • sprawy przeciwegzekucyjne (pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w części lub w całości, wyłączenie spod egzekucji konkretnych przedmiotów i in.)

 

Z zakresu prawa rodzinnego Kancelaria przyjmuje do prowadzenia sprawy:

 1. Rozwiązanie małżeństwa:
 • rozwód (z orzekaniem o winie lub bez)
 • unieważnienie małżeństwa,
 • podział majątku wspólnego.

2. Rozdzielność majątkowa małżeńska oraz zmiany ustroju majątkowego (korzystne rozliczenie majątku).

3. Alimenty:

 • na rzecz dziecka – od rodzica lub członków rodziny rodzica, który nie partycypuje w kosztach utrzymania dziecka,
 • na rzecz dorosłego – od dorosłych członków rodziny na rzecz dorosłej osoby.

4. Regulacje kontaktu rodzica i innych członków rodziny z dzieckiem (ustalanie, egzekwowanie).

5. Rodzicielstwo:

 • uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,
 • pozbawienie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej.

 

Jeśli Twojej sprawy nie ma w tym spisie, nie wahaj się wysłać e-maila lub zadzwonić do mnie. Ta lista ma charakter raczej poglądowy i stanowi tylko wskazówkę dla osób szukających pomocy prawnej.

Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka).

Potwierdź, jeśli akceptujesz nasze śledzące pliki cookie. Możesz także odrzucić śledzenie, aby móc nadal odwiedzać naszą witrynę bez żadnych danych wysyłanych do usług stron trzecich.