al. Beliny-Prażmowskiego 53/4, 31-514 Kraków, Polska
+48 501 261 589
biuro@kancelariabando.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Informacja o prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Konrad Bańdo prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego w Krakowie, al.Beliny-Prażmowskiego 53/4, 31-514 Kraków., NIP 9442182439, REGON 381244296.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej umowy albo w związku ze złożeniem oferty współpracy.

 

Przysługuje Ci prawo do:

  1. Żądania informacji na temat tego, czy przechowane są Twoje informacje osobowe, a jeżeli tak, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu je przechowujemy/ wykorzystujemy.
  2. Żądania dostępu do swoich informacji osobowychzgodnie z którym możliwe jest uzyskanie kopii informacji osobowych, jakie posiadamy na Twój temat oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
  3. Żądania sprostowania przechowywanych przez nas informacji osobowych użytkownika. Możesz uzupełnić wszelkie niekompletne dane lub sprostować niepoprawne informacje, które Cię dotyczą, a które my przechowujemy.
  4. Żądania usunięcia informacji osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie.
  5. Sprzeciwu wobec przetwarzania informacji osobowychw przypadku, gdy przetwarzamy je w oparciu o nasz uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej), a w Twojej konkretnej sytuacji zaistnieje jakikolwiek powód, dla którego zechcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania na tej podstawie. Ponadto przysługuje Ci prawo do sprzeciwu, jeżeli przetwarzamy Twoje informacje osobowe w bezpośrednich celach marketingowych.
  6. Sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, tj. sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących użytkownika z wykorzystaniem jego informacji osobowych lub sprzeciwu wobec profilowania użytkownika.
  7. Żądania ograniczenia przetwarzania informacji osobowych. Możesz żądać zawieszenia przetwarzania informacji osobowych dotyczących Ciebie, na przykład, gdy chcesz, abyśmy ustalili ich poprawność lub powód ich przetwarzania.
  8. Żądania przeniesienia informacji osobowych w elektronicznej i ustrukturyzowanej postaci do użytkownika lub innej osoby (tak zwane prawo do „przenoszenia danych”).Umożliwia to pobranie od nas danych w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienie danych użytkownika do innej osoby w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej. Wymaga to oczywiście naszych możliwości technicznych oraz współpracy drugiego podmiotu.
  9. Wycofania zgody.W ograniczonych okolicznościach, jeżeli wyraziłeś zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przenoszenie informacji osobowych w konkretnym celu, masz prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie. Kiedy tylko otrzymamy informację o wycofaniu zgody, zaprzestaniemy przetwarzania informacji w celu lub celach, na jakie początkowo wyraziłeś zgodę, chyba że mamy inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem.

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy skontaktować się z nami pod adresem e-mail biuro@kancelariabando.pllub pocztą, wysyłając pismo na adres: al. Beliny-Prażmowskiego 53/4, 31-514 Kraków.

Nie pobieramy opłat za dostęp do informacji osobowych (ani za egzekwowanie pozostałych przysługujących praw). Możemy jednak naliczyć stosowną opłatę, jeżeli wniosek o dostęp jest wyraźnie nieuzasadniony lub jego zakres jest nadmierny. W takich okolicznościach możemy również sprzeciwić się takiemu żądaniu.

W określonych przypadkach możemy być zmuszeni poprosić Cię o konkretne informacje w celu potwierdzenia Twojej tożsamości oraz zapewnienia Ci prawa dostępu do informacji (lub wykonania jakiegokolwiek innego przysługującego mu prawa). Jest to kolejny środek bezpieczeństwa pozwalający  upewnić się, że informacje osobowe nie będą ujawniane osobom nieupoważnionym.

Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka).

Potwierdź, jeśli akceptujesz nasze śledzące pliki cookie. Możesz także odrzucić śledzenie, aby móc nadal odwiedzać naszą witrynę bez żadnych danych wysyłanych do usług stron trzecich.