al. Beliny-Prażmowskiego 53/4, 31-514 Kraków, Polska
+48 501 261 589
biuro@kancelariabando.pl

Rozliczenia podatkowe

W ramach obsługi księgowej proponujemy wykonywanie następujących rozliczeń:

 

1. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPIR):

 • księgowanie dokumentów do PKPIR,
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu deklaracji podatkowych,
 •  rozliczenia ZUS,
 • bieżące doradztwo podatkowe.

2. Ewidencja ryczałtowa

 • księgowanie dokumentów do ewidencji przychodów,
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu deklaracji podatkowych,
 • rozliczenia ZUS,
 • bieżące doradztwo podatkowe.

3. Rozliczenia VAT

 • prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży i zakupu,
 • prowadzenie rozliczeń VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych UE,
 • sporządzanie deklaracji VAT i przekazywanie ich do urzędu skarbowego,
 • sporządzanie struktury JPK i przekazywanie ich do urzędu skarbowego.

 

 

Już od 150,00 zł netto za miesiąc!

 

Co wyróżnia doradcę podatkowego i dlaczego bezpieczniej jest powierzać swoje rozliczenia doradcy podatkowemu?

 

 1. To zawód zaufania publicznego, a zasady jego wykonywania są ściśle określone ustawą.
 2. Tajemnica zawodowa, z której tylko w wyjątkowych okolicznościach może doradcę podatkowego zwolnić tylko sąd.
 3. Tytuł doradcy podatkowego świadczy o zdaniu jednego z najtrudniejszych egzaminów państwowych, który odbywa się przed komisją powoływaną każdorazowo przez Ministra Finansów.
 4. Obowiązek ciągłego podnoszenia kwalifikacji – w ciągu roku każdy doradca podatkowy odbywa kilka szkoleń z bieżących zagadnień prawa podatkowego, a to pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej (z usunięciem z zawodu włącznie!).
 5. Obowiązkowe ubezpieczenie OC, co oznacza, że w przypadku błędu doradcy podatkowego, możesz kierować swoje roszczenia bezpośrednio do ubezpieczyciela.

 

Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka).

Potwierdź, jeśli akceptujesz nasze śledzące pliki cookie. Możesz także odrzucić śledzenie, aby móc nadal odwiedzać naszą witrynę bez żadnych danych wysyłanych do usług stron trzecich.